ĐẦU ĐỌC PHỤ U3

Loại: Đầu đọc vân tay-thẻ cảm ứng

Giá

:

Liên Hệ

Liên Hệ Mua Hàng :

ĐẦU ĐỌC GẮN THÊM KẾT NỐI VỚI MCC HOẶC XÀI KẾT NỐI ĐỘC LẬP

Hotline: 097.282.9293 - 091.712.3472 - 091.720.7004- 091.741.6009

ĐẦU ĐỌC VÂN TAY DÙNG KẾT NỐI VỚI MÁY CHẤM CÔNG- MÁY KIỂM SOÁT CỬA RA VÀO HOẶC XÀI ĐỘC LẬP VỚI CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHÁC. CÓ BỘ SDK RIÊNG HỖ TRỢ KẾT NỐI

Hotline: 097.282.9293 - 091.712.3472 - 091.720.7004- 091.741.6009